STUDIJA SLUČAJA

O studiji

AgroLeap je kompanija koja uzgaja pšenicu, soju, kukuruz i ostale ratarske useve na oko 2.500 ha plodne zemlje u evropskoj kontinentalnoj klimi. Kompanija je posvećena inovacijama i među prvima je prihvatila principe precizne poljoprivrede.

hero

GLAVNI CILJ

Smanjiti rizik proizvodnje.

hero

Korisnički zahtevi i izazovi

Do sada se AgroLeap uglavnom oslanjao na znanja svojih agronoma pri izboru setvene strategije, ali su suše 2015. i 2017. godine uticale na kompaniju da preispita svoje aktivnosti i proba da smanji rizik proizvodnje.

Naš pristup

Korišćenjem naprednih algoritama mašinskog učenja i big dejta analitike, Cropt predikuje prinos i rizik različitih kultura i sorti u lokalnim vremenskim i zemljišnim uslovima i bira strategiju koja predstavlja optimalni kompromis između profita i rizika. Ovo je najefikasniji i ekološki najodrživiji metod povećanja obima proizvodnje, jer uvećava profit do 25% bez ikakvih dodatnih investicija u gorivo, mehanizaciju ili đubrivo.

hero

PODIZANJE
PROFITA

12%

SMANJENJE
RIZIKA

25%

Povrat investicije

Koristeći Croptov sistem, kompanija je uspela da podigne profit za €136.000, što je povećanje od 12% u poređenju sa petogodišnjim prosekom, dok je procenjeno da je u isto vreme rizik smanjen za 25%. Ovo znači da je proizvodnja manje osetljiva na ekstremne vremenske uslove i fluktuacije u cenama na berzi, dok akcionari mogu očekivati veću dobit.

PODIZANJE
PROFITA

12%

SMANJENJE
RIZIKA

25%

hero

Saznajte više šta možemo da uradimo za vas.

*kartica nije obavezna