Uslovi

1. Vaše prihvatanje

Ovo je sporazum („Sporazum“) između Cropt d.o.o. („Cropt“), vlasnika i operatera cropt.ag, Cropt platforme i Vas („Vi“ „Vaš“, „korisnik“ ili „korisnici“), korisnika našeg sajta ili usluge. Kroz ovaj dokument, reči „Cropt“, „mi“, „nas“ i „naši“ se odnose na nas, Cropt d.o.o., našu veb lokaciju cropt.ag i www.cropt.ag („Sajt“ ili “Usluga), ili našu platformu („Platforma“), u zavisnosti od toga kako je prikladno u kontekstu korišćenja reči.

Molimo pročitajte Uslove korišćenja usluge i Politiku privatnosti pre korišćenja našeg sajta i usluge. Ovaj sporazum je pravno obavezujući i uređuje vašu upotrebu naše aplikacije, sajta i usluga. Korišćenjem ili pristupom bilo kom delu našeg Sajta ili Usluga slažete se da ćete biti obavezani ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

S vremena na vreme možemo izmeniti uslove korišćenja usluge ili politiku privatnosti i tražimo od vas da proverite ovu stranicu jer se ovaj sporazum ili naša Politika privatnosti možda promenila. Vaša dalja upotreba naše aplikacije, sajta ili usluge predstavljaće potvrdu i saglasnost za sve izmene načinjene u okviru Politike privatnosti i Uslova korišćenja usluge.

Ako se ne slažete sa Uslovima usluge ili politikom privatnosti, odmah prekinite korišćenje našeg sajta i usluge. Korisnici naše usluge moraju biti stariji od 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, odmah prestanite da koristite naš sajt i servis i ne dostavljajte nam nikakve informacije.

2. Opis servisa Platforme

Platforma pruža onlajn i mobilne alate za poljoprivrednike, poljoprivredna preduzeća, vladine institucije i organe i akademske i istraživačke institucije koje se bave poljoprivredom. Obezbeđujemo vođenje evidencije, praćenje bez papira i obrađene snimke satelita Sentinel. Pored toga, pružamo alate za vizuelizaciju podataka, vremensku prognozu i razne dodatne informacije namenjene boljem i efikasnijem upravljanju poljoprivrednim operacijama.

3. Definicije

U tekstu ovog Sporazuma, možemo koristiti određene reči ili fraze, čije značenje je važno da razumete. Lista data dole nije sveobuhvatna i nijednu definiciju ne treba smatrati obavezujućom na način koji obesmišljuje ovaj sporazum:

„Sporazum“ označava ove uslove usluge;

„Aplikacija“ označava aplikaciju Platforma za mobilne uređaje koju možemo staviti na raspolaganje putem našeg Sajta ili prodavnice aplikacija u vlasništvu trećih lica ili koja nudi slične karakteristike onima dostupnim na našem sajtu;

„Usluga“ se odnosi na usluge koje pružamo preko naše stranice, kao i na bilo koji Softver i našu Aplikaciju;

„Sajt“ se odnosi na našu internet stranicu, cropt.ag i www.cropt.ag;

„Cropt“, „mi“, „nas“ i „naši“ odnosi se na Cropt d.o.o., naš Sajt, Aplikaciju ili našu Uslugu, zavisno od konteksta;

„Korisnik“ se odnosi na Vas, na one koji koriste naše Usluge i na posetioce našeg Sajta;

„Vi“ se odnosi na Vas, lice koje stupa u ovaj sporazum sa Cropt d.o.o.

4. Korisnički nalog

Tokom registracije korisničkog računa tražimo da nam dostavite svoje ime, prezime i adresu elektronske pošte (e-mail). Možemo tražiti i dodatne informacije ako je potrebno. Dok koristite našu aplikaciju, možemo sakupiti dodatne informacije, poput jedinstvenog ID vašeg uređaja, IP adrese i verziju internet pretraživača koji koristite. Prilikom fotografisanja, ukoliko telefon poseduje određene senzore, prikupljamo i sledeće podatke: geografsku širinu i dužinu, nadmorsku visinu, preciznost lokacije, brzinu kretanja, poziciju i nagib telefona (bearing, azimut, roll, inclination), datum slikanja, temperaturu, vlažnost vazduha kao i pritisak.Nakon registracije, Cropt će Vam dodeliti korisničko ime. Imamo potpuno diskreciono pravo u otvaranju naloga i zadržavamo pravo odbijanja korisnika bez objašnjenjaNikada nećemo otkriti vaše lične podatke trećim licima bez vaše saglasnosti. Međutim, možemo da pružimo depersonalizovane podatke trećim licima u agregiranom obliku. Zadržavamo diskreciono pravo da ograničimo ili opozovemo vašu mogućnost da se registrujete ili da koristite Platformu u bilo koje vreme.

5. Ograničena licenca i korišćenje Platforme

Kada koristite naš Sajt, Uslugu ili našu Aplikaciju, dodeljujemo vam ličnu, ograničenu, ne-ekskluzivnu licencu za instaliranje i korišćenje našeg softvera ili aplikacije. Možemo našu Aplikaciju učiniti dostupnom na našem sajtu ili drugde, kao što su prodajna mesta trećih lica posvećena promociji i prodaji aplikacija. Imate pravo da preuzmete jednu kopiju aplikacije po ceni koja je navedena, ako ista postoji.

Kada koristite našu Uslugu ili Aplikaciju dobijate dozvolu samo za ličnu upotrebu. To znači da ne možete prodavati našu Uslugu ili Aplikaciju bilo gde drugde ili bilo kom drugom, podeliti licencu sa bilo kim drugim, obrnutim inženjerstvom (reverse engineering) ili na bilo koji drugi način pokušati da iskopirate našu Uslugu ili Aplikaciju ili pokušati da izvučete zaradu bez našeg izričitog pismenog odobrenja. Čak i ako nudimo našu uslugu ili aplikaciju besplatno, i dalje morate poštovati ove odredbe, a ne kopirati ili na drugi način koristiti našu aplikaciju na način koji je zabranjen ovim odeljkom. Kada kupujete i preuzimate bilo koji softver ili našu aplikaciju, ne dobijate nikakva vlasnička prava, već kupujete (ili, u slučaju besplatnog pristupa, dobijate) licencu za instaliranje i korišćenje našeg softvera ili aplikacije u okviru ograničenja ovog Sporazuma.

Kada koristite našu aplikaciju, sajt ili uslugu, preuzimate punu odgovornost za vašu upotrebu i slažete se da ga ne koristite na načine koje Cropt nije izričito odobrio. Vi ste odgovorni za korišćenje Platforme, kao i za svaku upotrebu Platforme napravljenu pomoću vašeg naloga. Slažete se da ne pristupate, kopirate ili na drugi način koristite Platformu, uključujući našu intelektualnu svojinu i zaštitne znakove, osim ako to nije odobreno ovim Uslovima korišćenja ili ako je drugačije ovlašćeno u pisanom obliku od strane Cropta. Korišćenjem našeg Sajta i Usluge slažete se sa sledećim:

• Slažete se da ne šaljete bilo šta što je nezakonito, uznemirujuće, štetno za reputaciju, pornografsko, nepristojno, uvredljivo, opsceno, širi mržnju ili rasizam, predstavlja zlostavljanje ili na neki drugi način predstavlja ponašanje neprihvatljivo našem razumnom mišljenju;

• Slažete se da pružate istinit i precizan sadržaj;

• Slažete se da ne kršite bilo koji sporazum, pravila ili smernice koje regulišu upotrebu vašeg mobilnog uređaja, u skladu sa uputstvima vašeg bežičnog operatera i / ili proizvođača mobilnog uređaja;

• Slažete se da ne prenosite bilo koji zlonamerni ili neželjeni softver;

• Slažete se da ne predstavljate neku osobu ili entitet, koristite fiktivno ime ili pogrešno predstavite svoju pripadnost osobi ili entitetu;

• Slažete se da ne kršite bilo koji zahtev, postupak, smernice ili propise mreža povezanih sa Platformom ili Croptom;

• Slažete se da se nećete mešati u rad ili opstruirati rad Platforme;

• Slažete se da ne hakujete, ne spamujete ili preko mreže ugrožavate identitet nas ili drugih korisnika;

• Slažete se da delujete u granicama uobičajene pristojnosti kada koristite našu veb stranicu;

• Slažete se da ne predstavljate neku osobu ili entitet ili pogrešno predstavljate svoju vezu sa osobom ili entitetom;

• Slažete se da ne sakupljate ili čuvate lične podatke o drugim krajnjim korisnicima;

• Slažete se da ne kršite bilo koji zakon ili propis i da ste Vi isključivo odgovorni za takve prekršaje;

• Slažete se da ne kopirate, menjate, iznajmljujete, dajete pod zakup, pozajmljujete, prodajete, dodeljujete, distribuirate, primenjujete obrnuto inženjerstvo (reverse engineering), dodeljujete bezbednosni interes ili drugačije prenosite bilo kakvo pravo na tehnologiju ili softver na kom su zasnovani Aplikacija, Sajt ili bilo koje naše usluge;

• Slažete se da ne uzrokujete ili ne pomažete u cilju uništenja, manipulacije, uklanjanja, onemogućavanja ili oštećenja bilo kog dela našeg veb sajta, uključujući i deindeksiranje ili dešifrovanje bilo kog deo našeg Sajta sa sajta trećih lica, kao što je traženje njegovog uklanjanja iz pretraživača;

• Slažete se da ne kršite našu intelektualnu svojinu, osim ako imate našu dozvolu da je koristite na specifičan način na koji ste je koristili;

• Posebno vam je zabranjen pristup Platformi preko virtuelne privatne mreže ili putem proksija.

Ako ste otkriveni u preduzimanju bilo koje od gore pomenutih akcija, vaše povlastice za korištenje naše usluge mogu se, po našem nahođenju, prekinuti ili obustaviti. U opštem slučaju ćemo vam dati objašnjenje za bilo kakvo sankcionisanje ili prekid Vaše upotrebe bilo koje od naših usluga, ali Cropt zadržava pravo da sankcioniše ili prekine bilo koji nalog u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja. Sajt i Usluga mogu sadržati veze sa drugim sajtovima (kao što su reklame), integrisane proizvode trećih lica ili drugima dozvoliti da vam pošalju takve veze. Veza sa veb stranicom trećeg lica ne znači da mi dati sadržaj podržavamo ili da smo povezani sa njim. Mi ne vršimo kontrolu nad sajtovima trećih lica. Vaš pristup takvim veb stranicama ili sadržaju na stranicama trećih lica je na Vaš sopstveni rizik i uvek morate pročitati uslove korišćenja i politiku privatnosti veb stranice treće strane pre nego što je upotrebite. Cropt i Platforma neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je posledica korišćenjem bilo kog sadržaja, robe ili usluga dostupnih sa sajta trećeg lica.

6. Prava intelektualne svojine

Dizajn Platforme zajedno sa Croptovim tekstovima, skriptima, grafikom, interaktivnim funkcijama i zaštitnim znakovima, servisnim znakovima i logotipima sadržanim u njemu („Oznake“), su u vlasništvu Cropta ili su licencirani Croptu i predmet su autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine u skladu sa zakonima Srbije i međunaordnim zakonima i konvencijama. Cropt zadržava sva prava koja nisu izričito odobrena Uslugom ili na Sajtu. Slažete se da ne učestvujete u korišćenju, kopiranju ili distribuciji bilo čega sadržanog u okviru Sajta ili Usluge osim ako smo za to dali izričito pismeno odobrenje.

7. Sadržaj

Kada pošaljete bilo koji sadržaj putem Platforme, Vi dajete Croptu i njegovim podružnicama i predstavnicima ne-ekskluzivnu, potpuno plaćenu, trajnu, besplatnu, univerzalnu, prenosivu licencu za prikazivanje, javno izvođenje, distribuciju, skladištenje emitovanje, prenos, reprodukciju, modifikovanje, pripremu derivata i sve drugi načine korišćenja i ponovnog korišćenja celokupnog ili dela vašeg sadržaja i svega što možemo napraviti sa vašim sadržajem putem Platforme ili bilo kojeg drugog medijuma koji trenutno postoji ili će postojati u budućnosti, pod uslovom da smo iste prethodno anonimizovali ili agregirali. Zadržavamo pravo prikazivanja reklama u vezi sa vašim sadržajem i korišćenja Vašeg sadržaja za oglašavanje i promociju Platforme. Od nas se ne zahteva hostovanje, prikazivanje ili distribucija bilo kog sadržaja i mi možemo odbiti da prihvatimo ili prenesemo sadržaj, i možemo ukloniti ili izbrisati sadržaj Platforme u bilo kom trenutku.

8. Plaćanje i refundiranje

Platforma može korisnicima ponuditi funkcionalnosti za koje se zahteva plaćanje. U takvim slučajevima, nakon registracije za dodatnu funkcionalnost Platforme, bićete obavešteni o pridruženim troškovima i od Vas će biti zatraženo da izvršite plaćanje u dogovornoj formi. Cena za korišćenje funkcionalnosti Platforme, Sajta i Usluga može se menjati. Prilikom plaćanja molimo proverite da li razumete cenu i uslove plaćanja. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku podignemo cene usluga; Međutim, obavestićemo vas o povećanju cena. Vaše informacije mogu biti obelodanjene u procesu plaćanja trećem licu za obradu plaćanja.

9. Zastupanje i garancije

Ne dajemo nikakve izjave ili garancije u pogledu prodaje naše usluge ili njene pogodnosti za bilo koju određenu namenu. Slažete se da nas oslobađate od bilo koje odgovornosti koju bismo mogli imati u vezi sa ovim sporazumom ili našim uslugama, iz razloga koji uključuju, ali ne ograničavaju se na, neuspeh naše usluge, nemarnost ili bilo koji drugi prekršaj. U meri u kojoj važeći zakon ograničava ovo oslobađanje odgovornosti, slažete se da prema vama možemo biti odgovorni samo za minimalni iznos štete propisan zakonom, ako takav minimum postoji.

Slažete se da na bilo koji način ne odgovaramo za štetu koju prouzrokuju treća lica koja mogu koristiti naše usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na ljude koji krše prava intelektualne svojine, čine klevetu, ometaju ekonomskih odnosa ili vrše bilo kakve druge prekršaje prema vama.

Nismo odgovorni za bilo kakav neuspeh roba ili usluga našeg Instituta ili treće strane, uključujući bilo kakve kvarove ili poremećaje, neblagovremenu isporuku, planiranu ili neplaniranu, namernu ili nenamernu, na našoj veb stranici koja onemogućava pristup našoj veb lokaciji privremeno ili trajno.

Pružanje naše usluge Vama zavisi od Vaše saglasnosti sa ovim i svim drugim delovima ovog Sporazuma. Ništa u odredbama ovog člana („Zastupanje i garancije“) se neće tumačiti kako bi se ograničila generalnost prvog stava ovog člana.

10. Ograničenja odgovornosti

Ni u kom slučaju Cropt, njegovi službenici, direktori, zaposleni ili agenti neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, kaznenu ili posledičnu štetu koja je rezultat bilo koje (i) greške, omaške ili netačnosti sadržaja , (ii) lične povrede ili imovinske štete, bilo kakve prirode, koja je rezultat vašeg pristupa i korišćenja naših usluga, (iii) bilo kakvog neovlašćenog pristupa ili korišćenja naših servera i/ili bilo kojeg ili svih ličnih podataka i/ili (iv) bilo kakvog ometanog ili prekinutog prenosa ka ili od naših usluga, (iv) bilo kojih skrivenih ili vidljivih nedostataka, bagova, virusa, trojanaca i slično, koji se mogu preneti na ili preko naših usluga od strane trećeg lica, i/ili (v) bilo kakve greške ili propusta u bilo kojem sadržaju ili za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste koja je nastala kao rezultat vaše upotrebe bilo kog sadržaja koji je objavljen, emitovan, prenet ili na drugi način stavljen na raspolaganje preko naših usluga ili sajta, bilo na osnovu garancije, sporazuma, bespravno ili na bilo koji drugi način, i bez obzira da li je preduzeće upoznato sa mogućnošću takve štete ili ne. Prethodno ograničenje odgovornosti primjenjivaće se u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Vi konkretno potvrđujete da Cropt neće biti odgovoran za sadržaj ili klevetu, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo kog trećeg lica i da rizik od štete od navedenog potpada u celosti na vas.

U slučaju bilo kakvog problema sa ovim veb sajtom, uslugom ili bilo kojim sadržajem, slažete se da će Vaš jedini lek biti prestanak korišćenja ove Aplikacije odnosno Usluge. U slučaju bilo kakvog problema sa proizvodima ili uslugama koje ste kupili na našem veb sajtu ili preko njega, slažete se da će vaš jedini lek, ako postoji, biti da prekinete da koristite naš sajt. Cropt nije odgovoran prema Vama ili trećim licima zbog bilo kakve štete, povrede ili potraživanja koja proizilazi iz Vaše upotrebe bilo kog proizvoda preuzetog ili kupljenog sa naše stranice.

Za vašu pogodnost, u nastavku su navedeni neki važni detalji ovog Sporazuma koji utiču na Vaša prava i pravni lekovi:

1. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj korisnika koji je postavljen, uskladišten, poslat ili prenet nama, ili za bilo koji gubitak ili štetu koja može nastati kao posledica sadržaja korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na klevete, uvrede, neistine, opscenost ili nepristojnost;

2. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji zahtev, radnju, molbu, zahtev za arbitražu ili tužbu u vezi sa povredom ili štetom koja proizilazi iz bilo kog ili kakvog korišćenja Platforme, pravnog ili bespravnog;

3. Vaša sposobnost da koristite ili interagujete sa ovim sajtom je privilegija, a ne pravo, a mi zadržavamo pravo da po našem isključivom izboru preduzmemo bilo koju radnju koju smatramo pravilnom, bez prethodne najave, kako bi sprečili bilo kakvo kršenje, sproveli bilo kakve odredbe ili ispravili bilo kakva navodna kršenja ovog Sporazuma ili bilo kog važećeg zakona.

Cropt neće biti odgovoran iz bilo kog razloga ili za štetu, čak i ako smo upozoreni na mogućnost takve štete. U slučaju da je ova klauzula zabranjena ili ograničena važećim zakonom, naša odgovornost će biti ograničena na najniži zakonski potreban iznos. Cropt ne tvrdi da je Usluga odgovarajuća ili dostupna za korišćenje na drugim lokacijama. Oni koji pristupaju ili koriste Uslugu iz drugih pravnih Sistema to rade po sopstvenoj volji i odgovorni su za poštovanje lokalnog prava.

11. Obeštećenje

Slažete se da branite, obezbedite i štitite Cropt, njegove službenike, direktore, zaposlene i agente od i protiv svih potraživanja, šteta, obaveza, gubitaka, obaveza, troškova ili duga i troškova (uključujući, bez ograničenja, advokatske takse) koji proizilaze iz: (i) Vaše upotrebe i pristupa Sajtu i Uslugama; (ii) Vaše povrede bilo koje tačke ovog Sporazuma; (iii) Vaše povrede bilo kog prava trećeg lica, uključujući bez ograničenja bilo koje autorsko pravo, imovinu ili pravo privatnosti; ili (iv) bilo koje tvrdnje da je bilo koji od Vaših sadržaja prouzrokovao štetu trećem licu. Ova obaveza odbrane i obeštećenja će nadživeti ovaj Sporazum i vašu upotrebu Platforme.

Takođe se slažete da imate dužnost da nas branite protiv takvih zahteva i da u takvim slučajevima možemo zatražiti od vas da platite advokate po našem izboru. Slažete se da se ovo obeštećenje proširuje na zahtev da platite za naše razumne advokatske troškove, sudske troškove i isplate. U slučaju zahteva kao što je opisano u ovom stavu, možemo izabrati da se dogovorimo sa strankom / strankama koje podnose zahtev i Vi ćete biti odgovorni za štetu kao da je suđenje nastavljeno.

12. COPPA saglasnost

Platforma i njegove usluge mogu koristiti samo lica starija od 18 godina. Platforma ni na koji način ne cilja na decu. Ako ste mlađi od 18 godina, molimo Vas da ne koristite naš veb sajt niti usluge i ne dostavljate nam nikakve informacije.

13. Izbor zakona

Ovaj sporazum uređuje se zakonima Republike Srbije.

14. Nadležnost

U slučaju da je nemoguće rešiti spor dogovornim putem, bilo kakav spor, polemika ili kontroverze u vezi sa ovim Sporazumom, uključujući sva pitanja koja se tiču njegovog postojanja, važenja ili završetka, biće u nadležnosti Osnovnog suda u Novom Sadu, Srbija

15. Viša sila

Slažete se da nismo odgovorni prema vama za bilo šta za šta smo inače odgovorni, ako je to rezultat događaja izvan naše kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu rat, pobunu, nerede, terorizam, kriminal, nedostatak radne snage (uključujući zakonite i nezakonite štrajkove), embargo, poremećaj poštanskog saobraćaja, poremećaj komunikacija, neuspeh ili nedostatak infrastrukture, nedostatak materijala ili bilo koji drugi događaj izvan naše kontrole.

16. Opterećenje

U slučaju da se utvrdi da je odredba ovog Sporazuma nezakonita, u suprotnosti sa drugom odredbom Sporazuma ili da ju je na drugi način nemoguće ispuniti, Sporazum će ostati na snazi kao da je sklopljen bez te odredbe. Ako se dve ili više odredbi ovog Sporazuma smatraju suprotnim jedna drugoj, Cropt ima jedino pravo da izabere koja odredba ostaje na snazi.

17. Neodricanje

Zadržavamo sva prava koja nam pripadaju prema odredbama ovog sporazuma kao i prema odredbama važećih zakona. Naše neizvršavanje bilo koje posebne odredbe ili odredbi ovog sporazuma ili bilo kog važećeg zakona ne treba tumačiti kao naše odricanje od prava na izvršenje iste odredbe pod istim ili različitim okolnostima u bilo koje vreme u budućnosti.

18. Prestanak važenja i raskid sporazuma

Možemo prekinuti ili obustaviti Uslugu ili Vaš nalog ili bilo koju drugu uslugu koju pružamo Vama po našem nahođenju bez objašnjenja i obaveštenja, mada ćemo nastojati da u većini slučajeva pružimo blagovremeno objašnjenje. Ako želite da raskinete ovaj Sporazum, Vi ste isključivo odgovorni za praćenje odgovarajućih procedura prekida. Otkazivanje može dovesti do brisanja bilo kog sadržaja koji ste dostavili Platformi. Sve odredbe ovog Sporazuma, koje po svojoj prirodi treba da nadžive prestanak, nadživeće prekid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

19. Zadatak

U skladu sa ovim Sporazumom ne možete dodeliti vaša prava i/ili obaveze bilo kojoj drugoj strani bez naše prethodne pismene saglasnosti. Naša prava i/ili obaveze prema ovom Sporazumu možemo dodeliti bilo kojoj drugoj strani po našem nahođenju.

20. Amandmani

S vremena na vreme možemo izmeniti ovaj Sporazum. Prilikom izmene ovog Sporazuma ažuriraćemo samo ovu stranicu i naznačiti datum kada je izvršena poslednja izmena. Možete odbiti da se složite sa amandmanima, ali ako to učinite, morate odmah prestati da koristite naš Sajt i naše Usluge. Morate posetiti ovu stranicu svaki put kada dođete na našu veb stranicu i pročitati je i složiti se sa sadržajem ako je datum poslednje izmene kasniji u odnosu na datum kada ste se poslednji put složili sa Sporazumom.

21. Odvojeni sporazumi

Moguće je da se između Cropta i korisnika zaključi poseban sporazum ili ugovor. Uslovi i/ili Politika o privatnosti potpisana između Cropta i korisnika u takvom sporazumu prevladaće nad Uslovima i Politikom privatnosti objavljenim na Sajtu.