Politika Privatnosti

Svi podaci uneseni kroz Croptovu platformu čuvaju se na sigurnom mestu i nikada neće biti podeljeni ni sa jednim trećim licem. Podaci se pak mogu koristiti u agregiranom i anonimizovanom obliku radi kalibracije naših modela mašinskog učenja za predikciju prinosa i optimizaciju. Više detalja je moguće pronaći u Uslovima korišćenja.